Log in

Moodle, Ollscoil Mhá Nuad

Tá fáil ag baill foirne Ollscoil Mhá Nuad agus ag mic léinn atá cláraithe, ar Moodle. Le logáil isteach, ní mór duit d’ainm úsáideora Ollscoil Mhá Nuad agus do phasfhocal a chur isteach sa limistéar do Logáil isteach.

Cabhair le Moodle

Má tá dearmad déanta agat ar do shonraí le logáil isteach ar ghréasán Ollscoil Mhá Nuad, déan teagmháil le Seirbhísí TF. Má tá ceisteanna agat nó má theastaíonn cabhair uait chun Moodle a úsáid, déan teagmháil le Tacaíocht Moodle.

Logail isteach ag úsaid do chuntas ar:

Already have an account?